NovaMe?

Being me, myself and you

 

Om een mooie plek op de arbeidsmarkt te veroveren in perfecte symbiose met een niet alledaags gezinsleven komt best wat kunst en vliegwerk kijken

Mijn jarenlange expertise in velerlei vakdomeinen werpt nu zijn vruchten af

Sedert de lente 2008 vind ik mijn weg naar klanten die hun acuut tekort aan gemotiveerd personeel middels mijn inbreng konden terugschroeven, soms tijdelijk, soms voor langere opdrachten, maar altijd wel met de juiste overtuiging
Sedert dit jaar schroom ik de landsgrenzen niet wat een interessante kijk op het bedrijfsleven biedt

Redactioneel werk, coördinatie van evenementen, webcontents, product research, administratieve ondersteuning... you name it, I'll solve it


 

© 2012 Novanou  no animals or humans (real or fur) were harmed during the making of this site